Лични данни
Доходи

Моля, въведи твоите доходи в полетата

Собственост

Моля, избери вида собственост, която притежаваш

За да ти предложим оферта специално създадена за теб, трябва да знаем малко повече за автомобила, който искаш да закупиш.

Изберете една от следните опции:

Имам Идентификационен Номер (VIN)

Ще въведа информацията ръчно

Документи
Снимай личната си карта от двете страни и прикачи снимките в полетата. Увери се, че снимката е с добро качество и добре осветена.
Прикачи Лице на лична карта
Прикачи гръб на лична карта
Изтегли документа, разгледай го, подпиши го и го снимай. Прикачи снимката на документа
Прикачи документ за съгласие

Без да получим и проверим предоставената от Вас информация и данни няма да можем да разгледаме Вашето искане за финансиране.

Информацията се събира с оглед изпълнение на нашите законови задължения като финансова институция по Закона за мерките срещу изпиране на пари, Закона за потребителския кредит и др. и предвид защитата на нашия преддоговорен интерес.

Повече информация по отношение на Вашите лични данни може да намерите тук.

Взели сме необходимите мерки, за да предпазим личните Ви данни.

Icon Created with Sketch. За да кандидатствате е необходимо:


  • Да сте български гражданин
  • Да сте навършили пълнолетие
  • Да имате открита банкова сметка
  • Да имате мобилен телефон и имейл адрес