Избери от следните опции

За да ти предложим оферта специално създадена за теб, трябва да знаем малко повече за твоя автомобил.

Лични данни

Icon Created with Sketch. За да кандидатствате е необходимо:
  • Да сте български гражданин
  • Да сте навършили пълнолетие
  • Да имате открита банкова сметка
  • Да имате мобилен телефон и имейл адрес
Информацията, която ни предоставяте тук изискваме на основание изборът Ви да кандидатствате за сключване на договор за обратно изкупуване чрез този уебсайт, както и за да изпълним наши законови задължения, произтичащи от Закона за потребителски креди, Закона за мерките срещу изпиране на пари и друго приложимо към дейността на финансовите институции законодателство.

Лицата, с които ще бъде сключен договор за обратен лизинг подлежат на комплексна проверка по смисъла на Закона за мерките срещу изпиране на пари(ЗМИП), включително на идентифициране чрез предоставяне на официален документ за самоличност и снемане на копие от него, съгласно чл.53 от същия закон.
Взели сме необходимите мерки, за да предпазим личните Ви данни.
Без да получим и проверим предоставената от Вас информация и данни няма да можем да разгледаме Вашето искане за финансиране.

Твоята заявка

 лв.
3000 лв. 20000 лв.
 лв.
68.00 лв. 680.00 лв.

Добави каско и вземи по-добра оферта!

Не Да, искам
Месечна вноска
 лв.
За период от
60 месеца
Срок на изплащане
60 месеца

За да коригирате месеците променете сумата в поле „месечна вноска“.

Крайната сума Не включва Каско застраховката и съпътстващите разходи