Често задавани въпроси

Kандидатсване за лизинг

Оnlineпопълнете искане за финансиране в сайта

В наш офис – посетете най-близкия ни офис

По телефонСвържете се с нас по телефона

Не, няма ограничение. Изборът на употребяван автомобил е изцяло във ваши ръце.

От физическо лице

От автокъща

Плащане на лизингови вноски

Да! 10-дни преди падежа ще получавате e-mail известие за предстоящи плащания по лизингови вноски, а до 2 дни преди падежа, може да получавате sms известие, в случай, че сте отбелязали изрично, че желаете да получавате такива.

За да платите месечната си вноска по договор за финансов лизинг, следвайте следните стъпки:

 • Изберете банков клон, от който да преведете месечната си вноска.
 • Попълнете вносна бележка (платежно нареждане) със следните данни:
  • IBAN: Посочения в договорa за финансов лизинг;
  • банка: Посочена в договорa за финансов лизинг;
  • наредител: Име на лизингополучателя;
  • основание за плащане: № на лизингов договор;

Запазете копието на вносната бележка (платежното нареждане).

1. Обадете ни се на телефон: 0700 91170, за да съобщите за закъснението, но преди това подгответе следната информация:

 • • Номера на лизингов договор или регистрационен номер на лизинговия автомобил
 • • Името на лизингополучателя

2. Уведомете ни за това кога точно ще заплатите закъснялата месечна вноска

Свържете се с нас на националния ни телефон и наш служител ще Ви предостави информация за състоянието на договора. Ако искате по-подробна информация е необходимо да попълните искане за изготвяне на счетоводна справка. Не забравяйте да подготвите номера на лизинговия договор или регистрационния номер на лизинговия автомобил, както и името на лизингополучателя.

Да!
Имате възможност за предсрочно погасяване на главницата по договор за лизинг (частично или пълно) по силата на приложимите общи условия. (линк към общи условия)

1. Подайте искане за предсрочно погасяване.
2. В 5 дневен срок ще получите от нас справка за задълженията и проформа фактура.
3. Заплатете сумите по изпратената от нас справка за задължения и проформа фактурата.
В 14-дневен срок след заплащане на всички суми, ние ще се свържем с Вас за прехвърляне на собствеността на автомобила*

* В случай че желаете правото на собственост да бъде прехвърлено на трето лице, е необходимо да представите нотариално заверено съгласие за това във форма, която ще Ви бъде подадена от нас.

1. Подайте искане за частично предсрочно погасяване
2. Внесете сумата
3. Посетете наш офис, за да подпишете споразумение и нов погасителен план за остатъка от главницата.

Пълномощно за управление на автомобила:

Да, но само на територията на България. При предаването на автомобила сте получили от нас пълномощно за управление на автомобила на територията на България, с право да преупълномощавате трети лица.

Разбира се!

Ще Ви издадем нотариално заверено пълномощно за чужбина.

Необходимо е да подадете искане за издаване на пълномощно за чужбина, а документите, от които ще имате нужда за пълномощното са копие от лична карта и шофьорска книжка, след това наш служител ще се свърже с Вас, когато пълномощното е готово.

Важно! Имайте предвид, че за следните държави: Босна и Херцеговина, Черна гора, Албания, Косово, Украйна, Молдова, Грузия, Русия, Беларус, Афганистан, Армения е необходимо разрешение от застрахователната компания. При съгласие от тяхна страна ще бъде издадено допълнение към полицата Автокаско.

Експресната поръчка се изготвя в рамките на 24 часа, а стандартната за 3 работни дни. Услугата се заплаща спрямо тарифата за таксите и комисионните на AMIGO LEASING

Изгубени и откраднати свидетелство за регистрация, регистрационни табели и/или ключове.

– Свържете се с нас – по телефон, e-mail или в най-близкия до Вас офис. (линк контакти)

– Попълнете декларация за изгубено свидетелство за регистрация, която ще Ви бъде предоставена от наш служител.

– Наш служител ще задейства процедурата и ще се свърже с Вас за получаването на дубликат.

Срокът за издаването на дубликата е три работни дни.

 • – Уведомете органите на МВР, които ще Ви издадат удостоверение за настъпило събитие.

– Свържете се с нас – по телефон, e-mail или в най-близкия до Вас офис. (линк контакти)

– Представете удостоверението за настъпило събитие, издадено от МВР.

– Наш служител ще се свърже с Вас за получаването на дубликата.

Срокът за издаването на дубликата е три работни дни.

– Уведомете органите на МВР, които ще Ви издадат вх. № за подаден сигнал.

– Свържете с нас – по телефон, e-mail или в най-близкия до Вас офис. (линк контакти)

– Попълнете декларация за изгубени или откраднати табели, която ще Ви бъде предоставена от наш служител и приложете вх. № предоставен от МВР.

– Наш служител ще Ви посочи дата, в която да се извърши пререгистрацията.

– Репатрирайте автомобила в КАТ в уреченото време.

* Услугата се заплаща по тарифата на AMIGO LEASING. Държавните такси по пререгистрация също са за Ваша сметка.

Това обстоятелство е свързано с повишен застрахователен риск за имуществото, поради тази причина е необходимо да бъдат предприети мерки по неговото опазване:

– Незабавно предприемете всички необходими действия по опазване на имуществото (гараж, охраняем паркинг);

– Свържете се с нас в най-близкия до Вас офис;

*Услугата се заплаща по тарифата на AMIGO LEASING. Сервизните разходи по привеждане в изправност на заключващата и сигнално-охранителна система са за Ваша сметка.

Електронен фиш

Всеки клиент на AMIGO LEASING бива вписван като ползвател на МПС в Свидетелството за регистрация (част ІІ), т. С.3.1. Електроннните фишове за налагане на глоба ще се издават директно на Ваше име и съответно заплащането на глобата се дължи директно от Вас на съответния контролен орган.

Ако получите електронен фиш на своя постоянен адрес за ФЛ в 14-дневен срок от датата на получаване е необходимо да преприемете едно от следните действия:

• Заплатете глобата към контролния орган

Моля, спазвайте стриктно изискванията на МВР за заплащането на електроннен фиш, а именно:

 • • Плащането се извършва само за конкретната глоба. Не плащайте с едно платежно няколко електронни фиша
 • • Серията, номера на фиша и дата на издаване задължително трябва да бъдат посочени в платежното
 • • Платете точния размер на глобата, ако заплатите в 14-дневен срок имате възможност да се възползвате от 30% отстъпка
 • • Посочете Задълженото лице вписано в електронния фиш – Име, презиме, фамилия и ЕГН.
 • • Платете по банковата сметка посочена в електронния фиш

*Препоръчваме Ви след наколко дни да направите справка в сайта на МВР дали задължението е закрито.

или

• Изпратете декларация за предоставяне на информация по нарушение във връзка чл. 189, ал. 5 от ЗДвП. Посочете лицето извършило нарушението и приложете свидетелството му за управление на МПС. Декларацията е необходимо да бъде адресирана до съответната териториална структура на МВР. Фишът издаден на Ваше име ще бъде анулиран и издаден на лицето извършило нарушението.

1. Уведомете за инцидента на тел. 112. Съобщете точното си местоположение, има ли пострадали и нужна ли е медицинска помощ, също автомобилите в движение ли са. По този начин ще бъде преценено дали става въпрос за леко ПТП и необходимо ли КАТ да посетят местопроизшествието или ще регистрират обаждането, и ще Ви дадат вх. №

2. Обадете се в застрахователната компания на номер 070017241, от където ще получите указания.

3. Срокът за завеждане на щета е 3/три/календарни дни.

4. След като заведете щета, попълнете и изпратете на AMIGO LEASING Уведомление за настъпило застрахователно събитие или се свържете с нас на телефон.

Следете за спазване на всички изисквания, посочени в Общите условия на съответния вид застраховка и Общите условия на лизингодателя. Средства се възстановяват на лизингополучателя, след като застрахователят изплати на лизингодателя премията по съответната щета

Провеждането на годишен технически преглед на автомобила обект на договор за финансов лизинг е задължение на лизингополучателя. Няколко дни преди технически преглед се свържете с нас за да Ви предоставим необходимите документи:

 • – Копие на Свидетелство за регистрация на МПС част 1 (голям талон);
 • – Удостоверение за платен данък ПС – необходимо е да заплатите сумата, преди да получите документа.

Можете да се възползвате от безплатната ни услуга за напомняне на технически преглед. За целта е необходимо да попълните Искане, което ще Ви бъде предоставено от наш служител. По този начин няколко дни преди датата, на която автомобилът подлежи на технически преглед ще получите на електронната си поща необходимите документи.