Съвети от опита: 5 важни въпроса при кандидатстване за лизинг

Съвети


Съвети от опита: 5 важни въпроса при кандидатстване за лизинг

Разговаряхме с Елица Стефанова – Мениджър организационни процеси Амиго Лизинг ЕАД.

Коя е Елица ?

Това е човекът, който няма да остави неотговорен въпрос и нерешен клиентски казус. Има дългогодишен опит като Мениджър Фронт офис в Евролийз Ауто и винаги е готова с присъщото за нея спокойствие да те изслуша и отговори на всеки твой въпрос.

Тя сподели с нас няколко важни неща, за които трябва да се информираш когато кандидатстваш за финансов лизинг. Първите въпроси при избор на автомобил задай на търговеца. Колкото по-добре се информираш за колата, която си избрал, толкова по-коректна оферта за лизинг ще получиш.

Елица ни посъветва  да попитаме:
 • Каква е цената на автомобила и включва ли ДДС?
 • Регистриран ли е автомобилът, коя е годината му на производство и кубатурата?
 • Има ли втори ключ?
Тази информация е необходима на лизинговата компания, за да ти предостави коректна оферта с включени всички съпътстващи разходи, а именно :
 • Такса регистрация КАТ;
 • Данъци;
 • Еко такса;
 • Нотариална такса.
Елица сподели още два важни въпроса при кандидатстване за лизинг:
 • Защо е хубаво автомобилът да има Каско?
 • Какви други такси е възможно да имам по време на лизинговия период?

При евентуално ПТП или кражба на автомобила, това ще доведе до допълнителни разходи. Наличието на Каско би спестило доста от тях. Така също може да намалиш размера на месечната си вноска.

Таксите, които могат да възникнат в периода на лизинговия договор обикновено са свързани с допълнителни услуги като:
 • Пълномощно за пътуване в чужбина;
 • Изгубено или откраднато свидетелство за регистрация;
 • Загубен или откраднат ключ;
 • Електронен фиш.

Получи отговор на всички твои въпроси на  https://www.amigoleasing.bg/contact/

Сходни публикации